Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trainjezelf

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de webshop Trainjezelf.

Trainjezelf is een handelsnaam van Précon Food Consultants bvba gevestigd te Antwerpen. Daarom wordt in deze voorwaarden verder gesproken over Précon.

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die via de webshop Trainjezelf gedaan worden en beschrijven hoe deze producten gebruikt kunnen en mogen worden.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor de producten die gekocht worden via de website Trainjezelf. Voor andere diensten van Précon gelden de algemene voorwaarden van Précon Food Consultants bvba
 3. Deze voorwaarden gelden voor de e-learningmodules die je koopt via trainjezelf. Deze voorwaarden staan op de website en je wordt op deze voorwaarden gewezen als je een training bij ons koopt. Wij mogen deze voorwaarden altijd aanpassen of aanvullen.
 4. Met het accepteren van deze voorwaarden, garandeer je ons dat je 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van je ouders of voogd om een bestelling te kunnen doen.

Artikel 2 Betaling en levering

 1. De prijzen van onze e-learningmodules staan op de website van Trainjezelf vermeld.
 2. De prijzen op de website zijn inclusief 21% btw. Eventuele extra kosten die samenhangen met een bepaalde betaalmethode worden ook op de website vermeld.
 3. Als je een training koopt, moet je hem betalen. Ook als je de training niet gebruikt.
 4. Als je een of meer e-learningmodules gekocht hebt, krijg je een e-mailbevestiging met daarin instructies hoe je de training kunt volgen.
 5. Een training die via Trainjezelf gekocht wordt, kan alleen online gevolgd worden. Je hebt hier dus een werkende internetverbinding voor nodig. Wij adviseren om de trainingen te volgen in Firefox of in Chrome.

Artikel 3 Wettelijke bedenktijd

 1. Omdat je na aankoop van een e-learningmodule deze direct kunt gebruiken, vervalt hiermee de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat je de bestelling niet meer kunt herroepen of annuleren. In uitzonderlijke gevallen, maken wij hierop een uitzondering. Neem dan contact met ons op.
 2. Na aankoop van een e-learningmodule kan deze niet geruild worden. In uitzonderlijke gevallen proberen we een passende oplossing te vinden. Neem dan contact met ons op.

Artikel 4 Het volgen van de training via je persoonlijke account

 1. Onze e-learningmodules volg je via ons online leermanagementsysteem Elzi. Als je een training hebt gekocht, krijg je een eigen account in Elzi en kun je inloggen om de training te volgen.
 2. Voor het bestellen van een e-learningmodule en voor je persoonlijke account in Elzi vragen wij enkele persoonsgegevens. Deze zijn onder meer nodig voor het certificaat dat je krijgt als je de training succesvol afrondt. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 3. Als je de training gevolgd hebt, blijft de account in Elzi bestaan. Je kunt op ieder moment je account opzeggen en je gegevens (laten) verwijderen.
 4. Wij houden het recht om een account en een gebruiker te verwijderen. We hoeven je hier niet over te informeren. We doen dit natuurlijk alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als:
  • Wij aanwijzingen hebben dat je in strijd met onze voorwaarden handelt.
  • Wij aanwijzingen hebben dat je ons copyright schendt.
 5. Als er sprake is van het schenden van onze voorwaarden, dan heb je geen recht op een vergoeding en krijg je geen geld terug.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

 1. Onze e-learningmodules worden met zorg samengesteld en zijn het intellectueel eigendom van Précon.
 2. Je mag (onderdelen van) de e-learningmodules niet:
  • Kopiëren
  • Downloaden
  • Via welk medium dan ook aan derden verspreiden.
  • Verkopen aan derden.
  • Namaken
  • Filmen of fotograferen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker van de e-learningmodules die via Trainjezelf zijn gekocht is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Précon is niet aansprakelijk voor claims – van jou of van derden – die voortvloeien uit het gebruik van onze online producten en diensten via Trainjezelf.

Artikel 7 Toepasselijk recht

Aankopen via de website Trainjezelf vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 8 Klachten en geschillen

 1. Als er klachten zijn, kunnen deze per brief en per mail ingediend worden tot uiterlijk 8 weken na het afronden van de training. Wij streven ernaar klachten op een goede manier op te lossen. 
 2. Onze klachtenprocedure staat op de website van Trainjezelf.

Trainjezelf

Klantenservice
tel:+32 (0)3 616 08 69

Contact
+32 (0)3 616 08 69

learning@precon.group

Précon Food Consultants bvba
Franklin rooseveltplaats 12 bus 6
8ste verdieping
2060 Antwerpen
België

Certificaten en keurmerken

qfor logo